PISHTONES CZ
je oficiální management, který zajišťuje bezproblémový průběh a organizaci umělecké činnosti Vildy Roubíčka.

Všechna práva k autorské tvorbě a vydavatelské činnosti jsou upravena smlouvami s OSA, Dilia a Intergram.

Ukázka hudebního výkonu, klikni ZDE

Ukázka interaktivního hereckého výkonu, z 90% mimo scénář, z roku 2016 pro TV JOJ Family, klikni ZDE

Zájemce o booking data pro spolupráci, vystoupení nebo o cenovou nabídku prosíme o zaslání nabídky na e-mailovou adresu: vilem@roubicek.art