Pishtones.cz je oficiální management zajišťující bezproblémový průběh a organizaci umělecké hudební činnosti Viléma Roubíčka.

Rok 2020 přinesl Pishtones.cz partnerství s mezinárodní agenturou Nemoros/Kobalt Publishing, a zároveň s tím novou příležitost každému autorovi dopřát svým hudebním opusům celosvětový dosah.

Jste-li autorem nebo spoluautorem hudebního díla a máte pocit, že Vaše výdělky by mohly být významnější, napište nám na e-mail: vilem@roubicek.art krátkou zprávu s odkazem na vlastní skladby, aby bylo možné nechat vyhodnotit jejich skutečnou perspektivu přímo Kobalt Publishing.

Nabízíme přímou registraci každé jednotlivé písně do katalogu Kobalt Publishing a efektivní zpeněžení hudebního podnikání.

Činnost je prováděna na základě exkluzivní smlouvy a je možné získat skryté/zadržované výdělky až 3 roky zpět. Publishing Nemoros /Kobalt zastupuje autory jak v oblasti mechanických práv, tak i v získávání práv ze sociálních sítí, médií i živých koncertních vystoupení s působností v rámci celého světa.

 Totéž platí i pro jakýkoli prodej licencí k vašim autorským dílům. Katalog Kobalt patří k nejvýznamnějším na světě a nabízí dobrou šanci na další výdělky z prodeje licencí.

Publishing KOBALT

Mezinárodní hudební vydavatelství

Ochrana autorských práv
Licencování hudebních děl
Spolupráce světových skladatelů
http://www.nemoros.cz