Krátký výlet

verze pro muzikanty a k tisku

KRÁTKÝ VÝLET

Scházím shůry k údolí,
celý svět před sebou mám,
vítr v uších ševelí,
se stezkou se potýkám.

Letí píseň oblohou,
se sluncem si povídá,
pak zas chvilku letí tmou,
šeptá k spánku kolíbá

Před sebou mám krásný výhled
svět, to je můj svatý grál,
život zdá se krátký výlet
já díkybohu žiju dál.

Údolí je v paprscích,
všecko žije, zpívá si,
slunko dávno smylo sníh,
zemi mění do krásy.

Raděj ani nedýchám,
ať ta krása nezmizí,
Bože, lidi, chraňte jí,
ať ji nikdo nezmaří.

Před sebou mám krásný výhled,
svět, to je můj svatý grál.
Život zdá se, krátký výlet,
já díky bohu žiju dál.

Před sebou mám krásný výhled,
svět, to je můj svatý grál.
Život zdá se, krátký výlet,
já díky bohu žiju dál.