Nemoros/Kobalt Publishing

Zde více informací k tématu:

Pod pojmem Publishing neboli Music Publishing se nevztahuje jeho doslovný překlad „vydávání“, ale registrace a ochrana autorských práv. KOBALT je jednou z předních světových společností na ochranu autorských práv.

Základním prvkem je registrace a ochrana autorských práv. Skladba je kontrolována na dříve zapsaná autorská práva jiných osob a následně je registrována v katalogu KOBALT jako autorské dílo. Účinná ochrana tohoto díla pak zajišťuje, že dílo nemůže být bez souhlasu autora zneužito či bezplatně použito jiným subjektem.

Následně Vydavatel zajišťuje pravidelnou kontrolu užití autorského díla po celém světě, a to jak z hlediska mechanických práv, tak z hlediska použití na obálky, použití v jiných dílech a zejména použití na sociálních sítích a internetu. Poplatky za takové použití jsou neustále vybírány z celého světa a vypláceny autorovi.

Velmi důležitým prvkem je následné licencování písně. Vydavatel aktivně nabízí hudebním produkcím, manažerům, umělcům, reklamním společnostem a všem dalším organizacím, které používají hudbu k jakýmkoli uměleckým nebo reklamním účelům, k zakoupení licence k tomuto dílu, jednoznačné právo na použití. Autor skladby tak poskytuje další příjmy ze svých autorských práv.

Pokud jste autorem nebo spoluautorem hudebního opusu a máte pocit, že by vaše výdělky mohly být výraznější, napište nám na e-mail: vilem@roubicek.art krátkou zprávu s odkazem na vaše vlastní skladby, aby jejich skutečnou perspektivu lze hodnotit přímo Kobalt Publishing.

Nabízíme přímou registraci každé jednotlivé písně do katalogu Kobalt Publishing a efektivní zpeněžení hudebního byznysu. Činnost je vykonávána na základě exkluzivní smlouvy a je možné získat skrytý / zadržený výdělek až 3 roky zpětně.

Publishing zastupuje autory jak v oblasti mechanických práv, tak při získávání práv ze sociálních sítí, médií a živých koncertních vystoupení s aktivitami po celém světě. Totéž platí pro jakýkoli prodej licencí na vaše díla chráněná autorským právem. Katalog Kobalt je jedním z nejvýznamnějších na světě a nabízí dobrou šanci na další výdělky z prodeje licencí.

Partneři od 2019