Prague, Czech Republic
+420.725183761
vilem@roubicek.art

Vilem Roubicek

I am in the heart of Prague, and the fact that I have lived in Italy for a long time during my life and so wandered around Europe differently does not change that. I learned several foreign languages.
If a person is intelligent and learns a new foreign language, he may learn to understand a foreign culture, but his own innate culture remains the same. Whoever understood this won. 🙂

Music and writing are my lifelong loves, generally I’m a songwriter, songwriter, songwriter, poet and a bit of a writer. My normal job is business.

I am:
1. human
2. crossharp harmonica player, lyricist – poet composer
3. guitarist | solo and backing vocals
4. writer

If I have to do my job, whether it’s my regular, musical production or teach someone something, if I have to concentrate on performance and prepare for it, it’s right for the craft to be paid for.

I like the rumble about playing, fear and preparing for a performance. I don’t like to leave anything to chance. About as much about me. 🙂 I appreciate the professional approach from all sides.

More about me on social networks. 🙂

——————————————

Jsem srdcem Pražan a na tom nemění nic fakt, že jsem za svůj život žil dlouho v Itálii a tak porůznu jsem se toulal po Evropě. Naučil jsem se několik cizích jazyků. Pokud je člověk inteligentní a naučí se nový cizí jazyk, tak se možná naučí chápat cizí kulturu, ale jeho vlastní vrozená kultura zůstává stejná. Kdo tohle pochopil, vyhrál. 🙂

Hudba a psaní jsou moje celoživotní lásky, obecně vzato jsem písničkář, skladatel, textař, básník a trochu spisovatel. Mojí běžnou prací je podnikání.

Jsem:
1. člověk
2. hráč na foukací harmoniku | textař – básník| skladatel
3. kytarista | sólový a doprovodný zpěv
4. spisovatel

Když už mám odvést práci, ať už svoji běžnou, hudební produkci nebo někoho něco naučit, mám-li se koncentrovat na výkon a připravit se na to, je správně, aby řemeslo bylo zaplaceno.

Mám rád ten šrumec okolo hraní, trému a přípravu na vystoupení. Nerad ponechávám něco náhodě. Asi tolik o mně. 🙂 Oceňuji profi přístup ze všech stran.

Více o mně průběžně na sociálních sítích. 🙂

Translate »