Znamení

verze pro muzikanty a k tisku

ZNAMENÍ

Znamení okolo cest
nám říkají, kde život zhas,
že tudy někdo jel
a že jiný nevyváz.

Duše jak salvy z děl
nám létají okolo hlav,
v jedné z paralel
světa kolem snad.

A tak projíždím,
silnice jsou samý stín,
slyším zpívat anděla,
nebojte, já vám posvítím
na cestu do nebeské show,
kam živí nedojdou,
kam dolétne jen paprsek,
kam doletí jen tón.

Kam doletí jen tón.

Znamení okolo cest
se změní i s kamením v prach
za pár tisíc let,
kam nás vesmír povytáh.

Mezi mraky prosvítá
dokonale jiný svět,
jiný než ten náš,
tak chyť svůj tón a leť.

A tak projíždím,
silnice jsou samý stín,
slyším zpívat anděla,
nebojte, já vám posvítím
na cestu do nebeské show,
kam živí nedojdou,
kam dolétne jen paprsek,
kam doletí /: jen tón :/

A tak projíždím,
silnice jsou samý stín,
slyším zpívat anděla,
nebojte, já vám posvítím
na cestu do nebeské show,
kam živí nedojdou,
kam dolétne jen paprsek,
kam doletí jen tón

kam doletí jen tón

/: jen tón :/ 4x